Industrigatan 8 | 821 41 Bollnäs | (+46) 070-690 89 38

Kontakt Hem

Åkerihistoria

Första lastbilen Anders Brolin startade sin bana i åkeribranschen 1953 med att köpa bil med körning av Martin Blom i Granbo. Körningen bestod av transport av levande djur från ortens bönder till Norrlnads Slakteri i Bollnäs. 1957 utökades åkeriet med en bil utrustad med tippflak och lös djurbur, som lyftes av och på vid behov.Samma år anställdes den första chauffören, Olle Bergström.

1960 köptes bil nummer tre och fyra. Den första, en Scania, av Evert Jonsson i Landafors. Den andra var en ny Scania tippbil och kördes av Holger Bergström, bland annat vid utbyggnationen av motorvägen från Stockholm till Sollentuna. 1961 specialbyggdes den första djurbilen i Orsa.

Långtradare 1966 1965 påbörjades transporterna för Bilspedition med bil och släp. Varannan dag trafikerades sträckan Bollnäs - Gävle. Två år senare övertogs trafiken Bollnäs - Stockholm genom köp av bil och släp av tidigare ägaren Allan (Smacken) Helander. 1968 köptes nästa bil och släp från den tidigare konkurrenten Erik Olsson (Färms Erik), i och med detta såldes den första djurbilen till Olle Bergström. Samma år köptes även en ny scania, bygd för långtrad.

Mellan 1958 och 1975 kördes mycket minkfoder till alla minkfarmar. Det bestod av slakteriavfall från Skara och Stenstorp, samt mjölfoder i säck från Forsfoder i Stockholm.

Under de första åren åt Bilspedition till och från Stockholm lastades det möbler från Record Möbler i Bollnäs. När vi backade till kajen för lastning tog de in virket i snickeriet, stoppade möblerna och emballerade dem. Bilarna kunde bli stående i 5 timmar i väntan på att de skulle bli klara med möblerna.

Samma period kördes det också mycket mjöl och socker till alla ICA-handlare i södra Hälsingland, detta innebar att det kunde ta 2 dagar att lossa bil och släp. Därtill kördes det också ca. 150 ton foder till Gävle Dala Lantmän.

Bilparken utökades och förnyades. Bland annat köptes 1973 en bil som var utrustad med såkallad bulktank. Det var ingen lysande affär så den blev ombyggd till en vanlig långtradare. Ett antal grusbilar har också funnits till och från genom tiderna. Den sista köptes från bröderna Stridh i Bollnäs, och sista gruslasten kördes 1975. Grusbilen byttes då ut mot en ny tippbil, men den blev som sig bör utnyttjad som fjärrbil.

Under 70- och 80-talet transporterades mellan 30-60 ton spånskivor per dag, från Träförädlingen i Edsbyn till Stockholm och Mälardalen. Många av Stockholms förorter är uppbyggda av spånskivor från Edsbyn. Från Stockholm lastades det kött till Tillmans, och frukt och margarin till Ruth Olsson, sedermera Bollnäs Frukt.

Utvecklingen av bilar går ständigt framåt. Det är mycket gods och stor efterfrågan på transporter.

1981 avlider grundaren efter en kort tids sjukdom. Livet går vidare, Anders Brolins hustru Ulla Brolin och deras son Torgny Brolin fortsätter att driva företaget.

Parkeringen 1983 1982 byggdes den första bilen med kylaggregat. Två år senare övertas transporterna mellan Söderhamn och Stockholm. Det totala antalet bilar i trafik var nu 11 stycken.

Den 1 november 1990 påbörjades ett nytt uppdrag för Bilspedition; allt styckegods till och från vårt område skall lossas och lastas i Gävle. Detta innebar en ombyggnad av hela vagnsparken till lösflakssystem. Det köptes 10 begagnade lösflak samt fyra bilar. Tre av dem begagnade, varav en med släp, och en ny. Alla med lösflaksutrustning. Många i omgivningen tvivlade på denna satsning, men det visade sig fungera över förväntan.

1991 köptes Ingvar Abrahamssons Åkeri i Edsbyn. Detta åkeri hade delat på Gävlekörningen med oss genom att köra varannan dag. Bilar och vagn efter I Abrahamssons Åkeri såldes och byttes bort direkt. 1990-1994 drabbades Sverige av lågkonjunktur med många konkurser och bankkriser. Hösten -94 vände så konjunkturen efter fyra svåra och magra år. Så påbörjas den svåra vägen mot uppbyggnad och utbyte av fordonen igen. Nu till modernare och mer miljövänliga, för att få köra i s.k. miljözoner.

1992 började vi köra för Scan till och från Sundsvall. 1995 övertogs Georg Abrahamssons linje Edsbyn - Stockholm. Inga fordon köptes in, endast linjen.

I oktober 1997 började vi köra hängande kött från Bollnäs till Stockholm, med andra ord så var vi tillbaks på Norrlands Slakteri, Scan nuvarande namn Swedish Meat, där det en gång startade. Mellan -97 och -99 körde vi åt Dalbergs Gross i Mora, mellan Mora och Bollnäs, samt distribution i södra Hälsingland.

Under alla år har vi varit beroende av ortens bönder, till vilka vi har transporterat foder, förnödenheter och maskiner.

© brolinsakeri.se | Senast uppdaterad 2018-10-04